تبلیغات
برا آنان که می اندیشند - هیافت‌های انسان برای آلودگی‌های زیست محیطی
برا آنان که می اندیشند
جانم فدای رهبر
هیافت‌های انسان برای آلودگی‌های زیست محیطی

 رهیافت‌های انسان برای آلودگی‌های زیست محیطی

 
دنیا در حال تخریب است. هر چند که مشکلات محیط زیست جهانی به طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد اما برای رفع این مشکلات تلاش زیادی صورت نگرفته است. آن‌چه ما نیاز داریم یک برنامه‌ی ده ساله – دهه‌ی بین المللی محیط زیست – است، ولی تاکنون واکنش بین المللی منظمی هم‌سنگ مشکلات وجود ندارد. امروزه آلودگی در مقیاس وسیع و بی‌سابقه‌ای رخ می‌دهد. انباشت دی اکسید کربن و گازهای دیگر در جو، خطر تغییرات گسترده‌ی آب و هوایی را در پی دارد. در نواحی بزرگی از جهان، آلاینده‌های هوا از مکان‌های شهری-صنعتی به روستاها رخنه می‌کند و به حیات آبزیان، جنگل‌ها و محصولات زراعی آسیب زیادی می‌رسانند.
رهیافت‌های انسان برای آلودگی‌های زیست محیطی

در بیش از یک قرن اخیر، تغییرات چشم‌گیر در آلودگی را می‌توان بر حسب چهار روند دراز مدت وصف کرد:
1- از مقادیر کم به مقادیر زیاد. قرن بیستم میلادی شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در جمعیت بشر و فعالیت‌های اقتصادی بوده است: جمعیت جهان بیش از سه برابر، تولید ناخالص جهان شاید تا بیست برابر، و استعمال سوخت‌های فسیلی بیش از ده برابر افزایش یافته است. در پیِ این افزایش‌های هنگفت در فعالیت‌های اقتصادی و مصرف سوخت‌های فسیلی، تغییرات شگرفی نیز در مقدار آلاینده‌های رها شده به طبیعت صورت گرفته است. از سال 1900 تا 1985 میلادی، گسیل سالیانه‌ی دی اکسید گوگرد در جهان تقریباً ده برابر شده است. گاز دیگری که هنگام سوزاندن سوخت‌های فسیلی تشکیل می‌شود، دی اکسید کربن است. دی اکسید کربن یکی از گازهای گل‌خانه‌ای است که در گرم شدن جهان و تغییرات آب و هوایی نقش دارد. در سده‌ی اخیر، انتشار دی اکسید کربن در هر سال ده برابر شده است و مقدار دی‌ اکسید کربن جو زمین بیست و پنج درصد افزایش یافته است.
2- از آسیب‌های کلان به مسمومیت‌های به ظاهر ناچیز. به موازات افزایش چشم گیر حجم آلاینده‌های قدیمی مانند دی اکسید گوگرد، پس از جنگ جهانی دوم موضوع وجود مواد رادیواکتیو و مواد شیمیایی مصنوعی به میان آمده است که بیش‌ترشان حتی در مقادیر کم، بسیار سمی هستند و برخی از آن‌ها در سیستم‌های زیستی یا در جو می‌مانند و انباشته می‌شوند. یکی از فراورده‌های صنایع شیمیایی مدرن آفت کش‌ها هستند که دقیقاً به علت سمی بودنشان به محیط زیست رها می‌شوند. شگفت آور است که گروهی دیگر از فراورده‌های عمده‌ی صنایع شیمیایی – کلروفلوئوروکربن‌ها – که اینک مسبب تخریب لایه‌ی اُزُن شناخته شده‌اند، تا حدودی به این علت استعمال وسیع پیدا کرده بودند که غیر سمی تلقی می‌شدند.
3- از جهان اول به جهان سوم. افسانه‌ای که در اغلب ممالکِ در حال توسعه به سادگی و با جنجال ابراز می‌شود این است که آلودگی عمدتاً مشکل ممالک صنعتی است. گرچه حقیقت دارد که کشورهای صنعتی مسئول عمده‌ی تولید آلاینده‌های امروزی هستند آلودگی مشکل مهمی در ممالک در حال توسعه نیز هست و نمونه‌های بارز اثرات آلودگی را می‌توان در این کشورها یافت. شهرهای اروپای شرقی و کشورهای جهان سوم بیش‌تر از شهرهای ممالک عضو سازمان جامعه‌ی اقتصادی اروپا آلوده به دی اکسید گوگرد و ذرات معلق در هوا هستند. رودهایی که به شدیدترین وضع به باکتری‌ها و جان‌داران بیماری‌زا آلوده هستند در ممالک در حال توسعه قرار دارند. بنا بر یک گزارش، در میان ده کشور صنعتی و در حال توسعه، سه کشور از چهار کشوری که جمعیت‌شان بالاترین سطح سرب را در خون داشتند عبارت بودند از مکزیک، هندوستان، و پرو. در میان همین ده کشور، آلودگی د.د.ت. در شیر مادر، بالاترین حد را در چین، هندوستان و مکزیک داشت. و بدترین سانحه‌ی صنعتی تاریخ در نیوجرسی یا ویرجینیا رخ نداد بلکه در شهر بوپال هندوستان اتفاق افتاد.
4- این سه روند با هم ترکیب می‌شوند و روند چهارم را ایجاد می‌کنند: تبدیل آثار محلی به آثار جهانی. زمانی که حجم آلاینده‌ها بسیار کم‌تر بود و آلاینده‌ها شبیه به مواد طبیعی بودند، تأثیرات آن‌ها محدود به نواحی جغرافیایی نزدیک به منبع بود. امروزه اندازه و شدت آلودگی، پیامدهای آن را حقیقتاً جهانی ساخته است. برای نخستین بار در تاریخ، تأثیرات بشر چنان گسترده شده است که فرایندهای طبیعی کنترل کننده‌ی سیستم‌های نگهدار حیات را فراگرفته است.

ارتباط فزاینده‌ی میان مسائل محیط زیست

هیچ چیزی بهتر از آلودگی هوا، گسترش آلودگی از مقوله‌ای محلی به امری جهانی را توصیف نمی‌کند. آلودگیِ هوای ناحیه‌ای در برخی از شهرهای ممالک صنعتی کاهش یافته است، ولی در برخی شهرهای دیگر خصوصاً در کشورهای در حال توسعه وخیم‌تر شده است، و در هیچ جا برطرف نشده است. ضمناً استعمال جهانی سوخت‌های فسیلی و انتشار آلاینده‌هایی چون اکسیدهای گوگرد و نیتروژن به رشد صعودی‌شان ادامه می‌دهند. باران اسیدی، اُزُن و پیامدهای این آلاینده‌ها بر حیات گیاهی و جانوری تأثیر می‌گذارد، جنگل‌ها و ماهیان را هلاک می‌کند، به محصولات زراعی آسیب می‌رساند و آرایش گونه‌های زیستی اکوسیستم‌ها را در بخش‌های وسیعی از جهان دگرگون می‌سازد.
رهیافت‌های انسان برای آلودگی‌های زیست محیطی

رقیق شدن لایه‌ی اُزُنِ استراتوسفر (دومین لایه‌ی جو در ارتفاعات بین دوازده تا پنجاه کیلومتر) آن‌قدر اهمیت دارد که معاهدات بین المللی برای کاهش انتشار کلروفلوئوروکربن‌ها (CFC) به عمل آمده است هرچند که ارزیابی‌ها نشان دهنده‌ی عدم کافی بودن آن‌هاست. شاید خطیرترین مسأله این باشد که انباشت گازهای گل‌خانه‌ای که تابش فروسرخ را در جو حبس می‌کنند هم‌چنان ادامه دارد. انباشت این گازها، عمدتاً حاصل مصرف سوخت‌های فسیلی و کلروفلوئوروکربن‌ها، جنگل‌بُری و فعالیت‌های گوناگون کشاورزی است، و این امر اکنون جوامع بشری را با خطر تغییرات دراز مدت آب و هوایی مواجه می‌سازد.
هرچند که به دقت و با اطمینان نمی‌توان گفت که گرم شدن کل جهان چه تأثیری بر نواحی مختلف خواهد گذاشت، ولی می‌توان پیش بینی کرد که الگوهای بارندگی و بادهای موسمی شاید تغییر یابد و فعالیت‌های کشاورزی سرتاسر جهان را مختل سازد. سطح دریاها بالا می‌آید و آب، نواحی ساحلی را در بر می‌گیرد. جریان‌های اقیانوسی دگرگون می‌شود و آب و هوای اغلب نواحی را تغییر می‌دهد و ماهی‌گیری را مختل می‌سازد. چند و چون گونه‌های گیاهی و جانوری تغییر می‌یابد و در نتیجه مکان‌های حفظ شده و بسیاری از گونه‌های زیستی که زیست‌گاه‌هایشان معدود و محدود هستند با خطر مواجه می‌شوند. خشک سالی‌ها، امواج گرما و ناهنجاری‌های هوایی دیگر، به مردم، محصولات زراعی و جنگل‌های حساس صدمه می‌زند. این مسائل جوی مربوط به هم، شاید وخیم‌ترین خطر آلودگی در تاریخ را بسازند. این که آن‌ها را مربوط به هم می‌گوییم به این دلیل است که این مسائل جوی به طریق‌هایی که دانشمندان هنوز در حال کشف آن‌ها هستند با هم پیوند دارند، و دانشمندان از سیاست‌گذاران ما بسیار جلوتر افتاده‌اند.
نخست، آن‌ها از حیث زمان به هم مربوطند. این نظر هنوز امروزه مرسوم است که ما ابتدا باید به آلودگی هوای محلی رسیدگی کنیم، سپس توجه‌مان را با مسائل منطقه‌ای مانند باران اسیدی معطوف کنیم، و آن‌گاه در آینده به مسأله‌ی جهانی گازهای گل‌خانه‌ای جو برسیم. اما شکست در کوشش‌هایمان برای دست یابی به هوای پاک سبب شده که کیفیت هوای شهری هنوز مشکلِ روز باشد، یعنی یک مسأله‌ی مربوط به دهه‌ی 1970 میلادی را از گذشته به حال کشانده است. ضمناً درک این نکته که گازهای گل‌خانه‌ای به جز دی اکسید کربن (مانند متان) فوریت مسأله را دو چندان می‌کند، و این که جوامع بشری، سیاره‌ی زمین را محکوم به افزایش یک تا دو و نیم درجه‌ی سانتیگراد در دمای میانگین جهان ساخته‌اند مسأله‌ای را که تصور می‌شد مربوط به آینده‌ی دورتر باشد به زمان حاضر پیش آورده است. دیگر آن که این مسائل جوی از لحاظ واکنشگاهِ وسیع شیمیایی – یعنی جو – با هم‌دیگر پیوند دارند؛ در جو، آلاینده‌ها با یک دیگر، با مواد دیگر و انرژی خورشیدی واکنش پیدا می‌کنند که در مجموعه‌ای پیچیده از برهم کنش‌های چرخه‌ای صورت می‌گیرد. به یک مسأله که دست بزنید با تمام مسائل درگیر می‌شوید. سوم آن که آن‌ها از لحاظ اثرهایشان بر مردم و بر موجودات زنده به هم ربط دارند. آلاینده‌های گوناگون، امواج گرما، تغییرات آب و هوایی، و تابش فرابنفشِ افزایش یافته چه پیامدهایی خواهند داشت؟ کسی نمی‌داند. ما هنوز در حال یادگیری هستیم. و دستِ آخر این که همه‌ی این مسائل جوی از طریق منابع آلاینده‌ها به هم مربوط‌اند. برای مثال، کلروفلوئوروکربن‌ها هم در گرم شدنِ گل‌خانه‌ای جو و هم در تخریب لایه‌ی اُزُنِ آن نقش دارند، اما منبع عمده‌ی این دو مسأله یکی است: استعمال سوخت‌های فسیلی.

چاره جویی بشر

جوامع بشری دو هدف دراز مدت برای خود تعیین کرده‌اند: بهبود کیفیت محیط زیست (از طریق کاهش سطح کنونی آلودگی) و افزایش فعالیت‌های اقتصادی (تا پنج برابر) در طول عمر کودکان امروزی. سازگار کردن اهداف اقتصادی و زیست محیطی که جوامع بشری برای خود مقرر کرده‌اند فقط در صورتی عملی خواهد شد که یک تحول همه جانبه در تکنولوژی رخ دهد. از این نظر شاید بتوان گفت که فقط تکنولوژی ما را نجات می‌دهد. نباید اهمیت تغییرات سبک زندگی (که دست در دستِ تغییرات تکنولوژیکی دارد) را ناچیز قلمداد کنیم. در واقعِ امر، ما باید میل داوطلبانه به ساده زیستن را در جامعه‌ی ثروتمند تشویق کنیم. اما رشد اقتصادی الزامات خود را دارد، و اغلب جهانیان آن را برای رفع نیازهای اساسی بشری ضروری می‌شمارند. و نباید فراموش کرد که راه حل کار این است: رشدی که متکی بر تخریب منابع طبیعی نباشد. دو فرایند پایه‌ای لازم برای تحول تکنولوژیکی عبارت‌اند از فرایند کشف و کاربرد. فرایند کشف در قلمرو علم و تکنولوژی و در حوزه‌ی پژوهش و توسعه است. علم و تکنولوژی باید از حمایت مالی برخوردار باشند و باید درک صحیحی از مفهوم محیط زیست، چرخه‌های مواد و تأثیر آلودگی به دست دهند. علم و تکنولوژی باید کشاورزی جدیدی عرضه کنند که از لحاظ اقتصادی و بوم شناختی (اکولوژیکی) مقاوم باشد و بر استعمال اندک کودهای مصنوعی و آفت کش‌ها و انرژی تأکید ورزد. علم و تکنولوژی باید به ما نشان دهند که چگونه می‌توان صنعت و ترابری را به دورانی انتقال داد که کم‌ترین خسارات زیست محیطی را داشته باشند، مواد با کارایی بیش‌تری استعمال شوند، پس‌ماندِ اندکی ایجاد نمایند، و لذا سیستمی دربسته ایجاد شود.
رهیافت‌های انسان برای آلودگی‌های زیست محیطی

کلیدی به نام انرژی

این نکات را می‌توان با اشاره به زمینه‌ای که در آن تحول تکنولوژی بسیار عاجل است روشن‌تر کرد: بخش انرژی. مسائل انرژی شاید از یاد برود ولی از بین نمی‌رود. مسأله‌ی انرژی خواه نا خواه به میدان سیاسی خواهد آمد و این بار با کوله باری از آلودگی وخیم جو که استعمال سوخت‌های فسیلی در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند. هر ملتی برای رسیدن به مقاصد اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی خود نیازمند طرح ریزی دقیق، دراز مدت و یک پارچه در عرصه‌ی انرژی است. تحول آینده در انرژی باید پیش رفت‌هایی سریع در کارایی انرژی داشته باشد و بر منابع تجدید پذیر انرژی متکی باشد. امکانات برای افزایش کارایی انرژی از طریق تغییرات تکنولوژیکی بسیار زیاد است. اگر آن کارایی در استعمال انرژی که امروزه در ژاپن مرسوم است در امریکا و همه جای جهان مرسوم می‌شد کل بازده اقتصادی جهان دو برابر می‌شد بی‌آن‌که استعمال انرژی افزایش یابد.
کارایی خودروها مثال بارزی از صرفه جویی در انرژی و کاهش آلودگی است. در خلال سال‌های 1972 تا 1985، اتوموبیل‌های جدیدی که در بازارهای امریکا به فروش رفتند صرفه جویی در سوخت را به دو برابر – از سیزده مایل مسافت برای هر گالن سوخت به بیست و پنج مایل در گالن – رساندند. شرکت‌های اتوموبیل‌سازی فورد، هوندا و سوزوکی هم‌چنان تلاش کردند اتوموبیل‌هایی تولید کنند که این میزان را به دو برابر (پنجاه مایل در گالن) افزایش دهند، و شرکت تویوتا پیش نمونه‌ای از اتوموبیل‌های سواری ساخت که کارایی سوخت را به تقریباً صد مایل برای هر گالن رساند.
شکل‌های مختلف انرژی‌های تجدید پذیر، از قبیل وسابل الکتریکی خورشیدی و گردآورها یا کلکتورهای گرمای آفتاب، توانِ آب، توان باد، انرژی بیوماس، بهترین امیدهای ما برای آینده هستند. اگرچه کاربرد کامل تجاری این انرژی‌ها هنوز با ما فاصله‌ی زمانی دارد، تکنولوژی برق خورشیدی رفته رفته بسیار ارزان می‌شود و امید است در آینده‌ای نه چندان دور، رقیب سوخت‌های مرسوم شود. دست آخر این پرسش باقی می‌ماند که آیا واقعاً جهان می‌تواند نجات یابد. راه حل‌ها از بیم و امید مردم حکایت دارند. مردم در همه جا قربانی آلودگی هستند و می‌خواهند جهان را پاکیزه کنند و حامی زمین برای نسل‌های آینده باشند.
نوع مطلب : پزشکی و سلامت.، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1398/04/2 01:57 قبل از ظهر

You actually revealed it really well.
preis cialis 20mg schweiz we like it cialis soft gel generic cialis at walmart tadalafil cialis kaufen bankberweisung cialis rezeptfrei sterreich cialis generic achat cialis en suisse cialis generic tadalafil 5mg
جمعه 1398/03/31 01:09 قبل از ظهر

You actually mentioned that terrifically.
we use it cialis online store cialis sicuro in linea prices on cialis 10 mg enter site 20 mg cialis cost we recommend cialis best buy precios cialis peru buying cialis in colombia cialis ahumada cialis cost link for you cialis price
دوشنبه 1398/03/27 08:21 قبل از ظهر

Whoa plenty of superb info.
cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg effectiveness safe dosage for cialis cialis generique cialis price in bangalore cialis 05 acquistare cialis internet can i take cialis and ecstasy buy cheap cialis in uk estudios de cialis genricos
یکشنبه 1398/03/26 07:02 بعد از ظهر

Superb forum posts. Thanks!
we like it cialis price cialis rckenschmerzen tadalafil 5mg 5 mg cialis coupon printable cialis per paypa cialis prezzo al pubblico click here cialis daily uk cialis canada cialis daily new zealand look here cialis cheap canada
یکشنبه 1398/03/26 04:24 قبل از ظهر

Thanks a lot, Ample information!

does cialis cause gout cialis generisches kanada cialis 5 mg funziona generic cialis at walmart generic cialis 20mg tablets cialis sale online cialis 100mg suppliers we choice cialis pfizer india buy cialis online canada discount drugs cialis
شنبه 1398/03/25 02:40 بعد از ظهر

You said that terrifically!
safe dosage for cialis click here cialis daily uk cialis online cialis reviews cialis generisches kanada cialis kaufen cialis prezzo al pubblico when will generic cialis be available chinese cialis 50 mg cialis savings card
جمعه 1398/03/24 10:06 قبل از ظهر

Info clearly utilized!!
cialis with 2 days delivery sublingual cialis online try it no rx cialis cialis 20 mg effectiveness prezzo di cialis in bulgaria buy cialis cheap 10 mg how does cialis work comprar cialis navarr cialis generico milano cialis 20mg preis cf
جمعه 1398/03/17 11:26 بعد از ظهر

Wonderful forum posts. Thanks a lot!
buy cialis cialis vs viagra free generic cialis canadian discount cialis we choice cialis pfizer india cialis lowest price how much does a cialis cost overnight cialis tadalafil generic cialis at the pharmacy buying cialis on internet
پنجشنبه 1397/09/15 07:48 قبل از ظهر

Really many of terrific material.
tadalafil generic cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 mg we like it cialis price how does cialis work cialis sans ordonnance tadalafil generic safe dosage for cialis bulk cialis can i take cialis and ecstasy
سه شنبه 1397/09/13 02:20 بعد از ظهر

You actually suggested it very well!
fast cialis online side effects of cialis cialis 5 mg buy i recommend cialis generico buy cialis uk no prescription cialis tadalafil online buy brand cialis cheap only now cialis for sale in us cialis daily cialis online
دوشنبه 1397/09/12 01:50 بعد از ظهر

Many thanks. Great stuff!
side effects for cialis calis cialis kaufen bankberweisung can i take cialis and ecstasy cialis canadian drugs enter site natural cialis we like it cialis price cialis name brand cheap cialis 20 mg cut in half cialis daily
شنبه 1397/09/10 01:53 بعد از ظهر

With thanks! I appreciate it.
cuanto cuesta cialis yaho tadalafil 20 mg cialis mit grapefruitsaft cialis patentablauf in deutschland cialis great britain best generic drugs cialis when will generic cialis be available cialis for daily use 200 cialis coupon we use it 50 mg cialis dose
شنبه 1397/09/10 01:55 قبل از ظهر

Nicely put, With thanks!
dose size of cialis side effects of cialis cialis with 2 days delivery cilas bulk cialis cialis rezeptfrei cialis professional yohimbe fast cialis online safe site to buy cialis online cialis generico online
جمعه 1397/09/9 02:35 بعد از ظهر

Fine posts. Cheers.
tadalafil tablets cialis lowest price cialis online holland cilas cialis generic cialis tablets for sale overnight cialis tadalafil viagra vs cialis we choice cialis pfizer india generic cialis soft gels
جمعه 1397/09/9 02:49 قبل از ظهر

Nicely put. With thanks!
cialis generico en mexico only now cialis 20 mg cialis coupons printable cheap cialis buying cialis in colombia cialis without a doctor's prescription cialis pas cher paris generic cialis with dapoxetine cialis qualitat cialis with 2 days delivery
پنجشنبه 1397/09/8 03:29 بعد از ظهر

You actually suggested that superbly.
cialis generico postepay cialis kaufen bankberweisung cialis kaufen generic cialis review uk precios cialis peru generic cialis at walmart tadalafil 10 mg only best offers cialis use pastillas cialis y alcoho cialis generisches kanada
پنجشنبه 1397/09/8 03:24 قبل از ظهر

Many thanks. Fantastic information.
generic cialis at walmart tadalafil tablets generic cialis with dapoxetine cialis authentique suisse when can i take another cialis cialis coupon tadalafil 5mg enter site natural cialis cialis 30 day sample cialis 20 mg
پنجشنبه 1397/07/19 05:17 بعد از ظهر

Very good information. Cheers!
vardenafil buy levitra 10mg buy levitra 10mg buy generic levitra cheap 20mg levitra buy levitra 10mg levitra 10 mg prezzo generic levitra levitra 10 mg prezzo vardenafil 20mg
سه شنبه 1397/07/10 09:48 قبل از ظهر

Good data. Thank you!
buy cialis online cheapest cialis 5 mg buy cialis generico en mexico cialis therapie cialis dosage recommendations cialis pills in singapore cialis prezzo di mercato cialis tadalafil online enter site very cheap cialis cialis super kamagra
یکشنبه 1397/07/8 05:56 قبل از ظهر

Great stuff, Regards.
cialis baratos compran uk cialis 20mg preis cf precios de cialis generico cialis great britain weblink price cialis buy original cialis cialis dosage amounts generico cialis mexico cialis preise schweiz generico cialis mexico
چهارشنبه 1397/06/28 08:59 بعد از ظهر

Thanks! I value it.
the best site cialis tablets tadalafil generic we recommend cialis info cialis 20 mg best price cialis lowest price cialis farmacias guadalajara cialis purchasing generic cialis at the pharmacy achat cialis en itali we use it cialis online store
سه شنبه 1397/06/27 05:59 بعد از ظهر

Kudos, Great information.
buy generic cialis cialis arginine interactio cialis pas cher paris venta cialis en espaa cialis 5 mg funziona cialis online cialis official site cialis y deporte rx cialis para comprar precios de cialis generico
سه شنبه 1397/06/13 10:52 بعد از ظهر

Thanks a lot! Wonderful stuff.
canada drug pharmacy canadian pharmaceuticals for usa sales online pharmacies india canada online pharmacies for men canadian discount pharmacies in ocala fl drugstore online canadian prescriptions online cialis from canada canada medication pharmacy northwest pharmacies mail order
سه شنبه 1397/06/13 05:47 قبل از ظهر

Thank you, I appreciate this.
can i buy viagra without prescription where to buy viagra in stores buy viagra brand online buy generic viagra with paypal cheap online viagra uk buy viagra in store buy viagra online safe can you buy viagra in stores viagra online no prescriptions canadian viagra online
دوشنبه 1397/06/12 04:01 قبل از ظهر

Seriously tons of very good knowledge.
generic cialis levitra only here cialis pills the best choice cialis woman precios cialis peru generic cialis review uk cialis 100 mg 30 tablet comprar cialis 10 espa241a cialis 20 mg cost cialis for sale cialis daily
یکشنبه 1397/06/11 02:13 بعد از ظهر

Valuable forum posts. Kudos.
callus cialis bula cialis for daily use cialis 5 mg scheda tecnica acquisto online cialis cialis diario compra cialis generic generic cialis review uk ou trouver cialis sur le net low cost cialis 20mg
سه شنبه 1397/05/23 04:11 قبل از ظهر

Superb info. Regards!
buy viagra online without prescription with overnight delivery cheap viagra tablets buy cheap viagra online with prescription buy sildenafil generic where can i buy viagra from buy viagra tablets buy viagra soft how to buy viagra cheap buy viagra internet is it legal to buy viagra online from canada
دوشنبه 1397/05/22 04:17 بعد از ظهر

You made your stand very clearly..
cialis tablets for sale cialis price in bangalore click now cialis from canada generic low dose cialis cialis arginine interactio online prescriptions cialis cialis canada on line cialis savings card cialis online napol enter site natural cialis
دوشنبه 1397/03/7 04:56 قبل از ظهر

Wow quite a lot of great info.
cilas generic cialis pill online how do cialis pills work cipla cialis online cialis online nederland the best site cialis tablets cialis savings card cialis cuantos mg hay click now buy cialis brand cialis sicuro in linea
پنجشنبه 1397/02/20 05:57 قبل از ظهر

Appreciate it, Lots of knowledge!

cialis super acti cialis baratos compran uk buy online cialis 5mg cialis canada cialis italia gratis weblink price cialis deutschland cialis online cialis from canada cialis sicuro in linea we choice free trial of cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

وبلاگی برای آنان که می اندیشند

مدیر وبلاگ : حسین
نویسندگان
نظرسنجی
آیا دوست دارید این وبلاگ بروز شود؟؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

تماس با مادر این وبلاگ
در كل اینترنت

معرفی صفحه به دوستان

* نام شما

ایمیل شما *

ایمیل دوست شما *

ایمیل دوست دیگر شما